Nieuws

Hitterecord juli 2019

 

Op 25 juli werd, na bijna 75 jaar stand te hebben gehouden, het hitterecord verbroken. In Gilze-Rijen werd 40,7 °C graden gemeten!

 

 

Hitterecordkaart KNMI juli 2019

Hittekaarten KNMI

Is mijn tuin geschikt om regenwater van het dak op te vangen en te infiltreren?

Om hemelwater op te vangen en te infiltreren in eigen tuin, middels bijv. een wadi of door een ondergronds systeem van infiltratiekratten of steenwolblokken, is het belangrijk te weten hoe de grondwaterstand is in jouw buurt. Is de grondwaterstand te hoog, dan wordt het infiltreren in eigen tuin afgeraden door Gemeente en Waterschap. De grondwaterstand onder een infiltratievoorziening moet in Amersfoort het maximale peil hebben van 0,70 cm onder maaiveld. Op onderstaande kaart kan je zien of de grondwaterstand in jouw buurt of wijk laag genoeg is om te mogen infiltreren. Woon je in een rood deel van de kaart, dan luidt het advies om niet te infiltreren. In dat geval zijn er overigens nog tussenoplossingen, door bijv. alleen te infiltreren in droge periodes wanneer de grondwaterstand lager is.

Heb je graag hulp of advies nodig om te kijken of jouw tuin is geschikt is om regenwater op te vangen, vraag dan een tuinadvies bij ons aan. 

Bron: Gemeente Amersfoort

Randvoorwaarden bij infiltratie:


• Voldoende waterdoorlatendheid van de grond. Zand en zanderige leemgrond zijn het meest doorlatend, klei is slecht doorlatend en meestal niet geschikt.
• Gemiddelde grondwaterstand meer dan 0,7 meter onder maaiveld
• Waterberging niet te dicht bij de gevel realiseren, houdt een afstand aan van minimaal 1 meter.
• Afstand van aanwezige bomen houden. Richtlijn: minimaal 2 meter van de stam
• Vereiste bergingscapaciteit in de gaten houden. Veel gemeenten rekenen met een piekbui van 40 mm die op het af te wateren oppervlak valt.
Een rekenvoorbeeld, de gemeente stelt een bergingsreis van 40 mm per m² en jij hebt 30 m² bebouwing (horizontaal dakoppervlak). Dan is de berekening als volgt:
30 m² x 0,04 = 1,12 m³ oftewel 1120 liter, dit betekend dat je een bergend volume nodig hebt met een inhoud van tenminste 1,12 m³ (1120 liter). Als je dit bergend volume technisch niet haalt is een mogelijke uitweg: zorgen dat bij overschrijding het water naar de straatkolk loopt of naar open water in de buurt.