BLOG

Kabinetsbeleid water

Door Max Griebling.

De komende jaren ligt er een forse uitdaging om de doelstellingen voor waterveiligheid, zoetwaterbeschikbaarheid en ruimtelijke adaptatie in 2050 te halen. Dat staat in het herijkte Deltaprogramma 2021. Het Deltaprogramma 2021 laat zien dat de koers die is ingezet de goede is, maar dat de uitvoering moet versnellen. Opeenvolgende jaren met perioden van droogte en hitte en vele hoosbuien bevestigen die noodzaak.

Meer dan voorheen moeten we in Nederland bij de ruimtelijke inrichting en keuze van ons landgebruik rekening gaan houden met droogte, hitte, wateroverlast en overstromingsrisico’s. Dit betekent bijvoorbeeld dat grote water vragende activiteiten, zoals het telen van bepaalde gewassen, bij voorkeur niet meer in droogtegevoelige gebieden moeten plaatsvinden. Ook moet er bij de locatiekeuze en de gebiedsinrichting van nieuwe woonwijken rekening gehouden worden met de klimaatverandering. Bij plannen en maatregelen voor bijvoorbeeld nieuwe en bestaande infrastructuur, natuur, landbouw en energie moet water onderdeel uitmaken van de ruimtelijke afwegingen en planuitwerking. Water stuurt in plaats van water volgt.

Tot zover de formele kant van het Rijksbeleid eind 2020. De principekoers voor ons land is ook van toepassing voor de Nederlandse tuin.  Alle tuinen tezamen vormen een belangrijk deel van ons leefgebied. De plaats van water kun je als vanouds als een bijkomende zaak blijven zien. Het is echter wel passend in de tijdgeest én het nationaal beleid om de omgang met water sturend te maken voor het tuinontwerp. Gelukkig kan de tuinontwerper hierbij van de nood een deugd maken door zich te laten inspireren tot nieuwe aantrekkelijke oplossingen die juist meerwaarde geven aan de tuinbeleving. Het besef dat je als tuinbezitter dan ook nog eens verantwoord bezig bent is een extra beloning in de vorm van een goed gevoel.

Water, maak er plaats voor!

 

Lees meer »

Een regenton in de tuin

Gastblog door Suzan van Tonnellerie Den Oude.

De vraag naar het zinvol gebruik van regenwater neemt de laatste jaren steeds meer toe. Gemeentes investeren in wateropvangbekkens, bewoners wordt gevraagd om de hemelwaterafvoer af te koppelen, enkele gemeentes houden zelfs  ‘regentonacties’ en ook in tv-programma’s krijgt de regenton steeds meer aandacht.

Niet zo vreemd, want lange droge periodes worden steeds meer afgewisseld met lange regenperiodes. En dan is het toch wel zonde om in die tijd al dat water zo door het riool te laten spoelen.
Het kiezen voor een regenton is dan, zelfs voor een kleine tuin, een duurzame oplossing.

Een regenton vult zich namelijk snel en bovendien heeft regenwater een aantal voordelen boven leidingwater.

Zo besparen we leidingwater als we regenwater gebruiken voor de tuin. Drinkwater maken we van grondwater en oppervlaktewater. Water zuiveren is een complex en duur systeem. Minder gebruik van kraanwater kost minder energie en andere middelen en is minder belastend voor de natuur. Daarnaast zorgt de opvang van regenwater er ook voor dat riolen minder snel overbelast raken.

Het regenwater is daarnaast ook beter voor de planten dan leidingwater. Het bevat minder kalk en ook meststoffen lossen er beter in op. En dat komt dan allemaal gratis uit de lucht vallen, mooier kunnen we het niet krijgen.

De keuze in regentonnen is echt overvloedig. Zo kun je betaalbaar veel water opvangen met een grote kunststof regenton, er zijn momenteel zelfs designmodellen in de vorm van een vaas of bijenkorf verkrijgbaar.
Voor een natuurlijke uitstraling is er ook in hout van alles verkrijgbaar. Een vintagelook creëer je gemakkelijk met een oud Whiskyvat, maar ook voor de kleine tuin zijn al houten tonnen van 60 liter te koop, zowel met een kraantje als een nostalgische handpomp.

Twijfel je over de maat? Bedenk dan dat een regenton zich echt snel vult, dus neem hem niet te klein.

Het aansluiten van de regenton hoeft ook geen struikelblok meer te zijn. Er is een veelheid aan installatiemogelijkheden. Zo zijn er al aansluitsets verkrijgbaar waar je slechts in de regenpijp hoeft te boren, een binnenwerk wordt ingebracht en je de rest eenvoudig in elkaar klikt. Dit kan zowel op een kunststof als een zinken of koperen regenpijp.

Goed om te weten is dat een regenton tijdens een vorstperiode leeggehaald moet worden. Als water bevriest zet het uit en daardoor kan de regenton barsten of scheuren. Dit geldt zowel voor houten als kunststof regentonnen. Je kunt hem in de winter dus het beste leeg bewaren, hij kan wel buiten blijven. Ben je bang dat je hier tijdens de vorst niet aan denkt? Neem dan een vulsysteem met zomer/winterstand. Wil je hier meer over weten, kijk dan eens op de site van Tonnellerie Den Oude bij de vulautomaten.

Een houten ton houd je mooi door hem jaarlijks te behandelen met olie of beits. Zo blijft het hout mooi verzadigd. Let er ook op dat een houten vat goed op kan drogen aan de buitenkant, zet hem dus niet in het gras of in de aarde. Heeft de ton wat langer zonder water gestaan dan kan hij wat lekken als er weer water in komt. Geen paniek, het hout zuigt water op waardoor het uitzet en het vat weer dichttrekt. Op een houten regenton kun je zelfs een messing kraan maken zodat de tuinslang gemakkelijk aan de ton gekoppeld kan worden. Makkelijk als je hem vlot leeg wilt laten lopen.

Eigenlijk is er echt van alles mogelijk om regenwater op te vangen. Een regenton is niet alleen nuttig maar geeft ook heel veel sfeer in de tuin. Zet hem dus op je tuinkluslijst!

 

 

Lees meer »

Is mijn tuin geschikt om regenwater van het dak op te vangen en te infiltreren?

Om hemelwater op te vangen en te infiltreren in eigen tuin, middels bijv. een wadi of door een ondergronds systeem van infiltratiekratten of steenwolblokken, is het belangrijk te weten hoe de grondwaterstand is in jouw buurt of wijk. Is de grondwaterstand te hoog, dan wordt het infiltreren in eigen tuin afgeraden door Gemeente en Waterschap. De grondwaterstand onder een infiltratievoorziening mag niet te hoog zijn, het maximaal toegestane peil kan per gemeente verschillen. 

Randvoorwaarden bij infiltratie:

• Voldoende waterdoorlatendheid van de grond. Zand en zanderige leemgrond zijn het meest doorlatend, klei is slecht doorlatend en meestal niet geschikt.
• Gemiddelde grondwaterstand  0,7 meter of meer onder maaiveld (per gemeente verschillend)
• Waterberging niet te dicht bij de gevel realiseren, houdt een afstand aan van minimaal 1 meter.
• Afstand van aanwezige bomen houden. Richtlijn: minimaal 2 meter van de stam
• Vereiste bergingscapaciteit in de gaten houden. Veel gemeenten rekenen met een piekbui van 30-40 mm die op het af te wateren oppervlak valt.

Heb je hulp of advies nodig om te kijken of jouw tuin geschikt is om regenwater op te vangen, vraag dan een adviesafspraak bij ons aan.