AGENDA

5 en 6 maart Open dak dagen bij Groen Dak in Scherpenzeel

22 april Nationale zaaidag. Zaai voor de bijen, vlinders en andere insecten!


Is mijn tuin geschikt om regenwater van het dak op te vangen en te infiltreren?

Om hemelwater op te vangen en te infiltreren in eigen tuin, middels bijv. een wadi of door een ondergronds systeem van infiltratiekratten of steenwolblokken, is het belangrijk te weten hoe de grondwaterstand is in jouw buurt of wijk. Is de grondwaterstand te hoog, dan wordt het infiltreren in eigen tuin afgeraden door Gemeente en Waterschap. De grondwaterstand onder een infiltratievoorziening mag niet te hoog zijn, het maximaal toegestane peil kan per gemeente verschillen. 

Randvoorwaarden bij infiltratie:

• Voldoende waterdoorlatendheid van de grond. Zand en zanderige leemgrond zijn het meest doorlatend, klei is slecht doorlatend en meestal niet geschikt.
• Gemiddelde grondwaterstand  0,7 meter of meer onder maaiveld (per gemeente verschillend)
• Waterberging niet te dicht bij de gevel realiseren, houdt een afstand aan van minimaal 1 meter.
• Afstand van aanwezige bomen houden. Richtlijn: minimaal 2 meter van de stam
• Vereiste bergingscapaciteit in de gaten houden. Veel gemeenten rekenen met een piekbui van 30-40 mm die op het af te wateren oppervlak valt.

Heb je hulp of advies nodig om te kijken of jouw tuin geschikt is om regenwater op te vangen, vraag dan een adviesafspraak bij ons aan.